IMPK113注册表下载 暗黑1.13智能升级补丁
 
  普通盔甲: 头盔 | 衣服 | 盾牌 | 手套 | 鞋子 | 腰带 | 头饰
普通武器: 斧头 | | 十字弓 | 匕首 | 标枪 | 钉头锤 | 长棍
权杖 | 长矛 | 法杖 | | 投掷武器 | 手杖
普通角色专用盔甲: 野蛮人头盔 | 德鲁依皮帽 | 圣骑士盾牌 | 死灵法师萎缩头颅
普通角色专用武器: 亚马逊武器 | 刺客爪 | 法师法球
 
 
普通野蛮人头盔
(扩展野蛮人头盔 | 精华野蛮人头盔 | 英文版资料)

  野蛮人头盔可以提升 1-3 种, 每种 +1-3 级野蛮人技能, 只有野蛮人和野蛮人雇佣兵可以使用.

防御
等级
力量
耐久度
凹槽
Qlvl


颚骨帽
10-15 3 25 25 3 4


尖牙盔
15-20 6 35 35 3 8


角盔
25-30 12 45 45 3 16


突击盔
30-35 15 55 50 3 20


复仇者之盔
35-50 18 65 55 3 24